Z pkt A do pkt B /wykorzystanie wizualnych kodów w analizie/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2009/2010/ Kiedy chcemy poznać zasadę działania wybranego mechanizmu czy zjawiska, wyodrębniamy jego elementy, opisujemy je oraz obserwujemy relacje pomiędzy nimi. Jest to metoda postępowania naukowego – analiza. W procesie analizy poznawana jest struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz…