Projektowanie interfejsów /etapy pracy, poszukiwania, refleksje/

/Projekt realizowany w ramach Pracowni Badań Wizualnych, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Jednym z tematów wydanych dla studentów IV roku wzornictwa w Zakładzie jest projekt płaskiego, dotykowego interfejsu. Interfejs przy pomocy wi-fi łączy się z urządzeniem, które obsługuje. Pierwszym etapem zadania jest wybór urządzenia i analiza jego funkcji na przykładzie kilku istniejących…