Wrażenia, analizy, założenia, konfrontacje – badania użyteczności stron www w Zakładzie

 analizy-stron-ww-14-11-2014
/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2013/2014/ 
Rozemocjonowani studenci II roku wzornictwa katowickiej ASP opisywali swoje wrażenia i wnioski z analizy stron www podczas kolejnych zajęć Badania Użyteczności:
Dramatycznie, straszny chaos, trudno było się zalogować, niedostosowane do mobilnych wersji, chcemy więcej opcji, trudno się wyszukuje, niezrozumiała logika wyszukiwania, zbyt skomplikowana grafika, trudność w znalezieniu opcji
– to tylko kilka wybranych wniosków, które pojawiały się podczas prezentacji.
Prezentacje te odbywały się w obecności właścicieli lub projektantów analizowanych stron www. Odpowiedzieli oni na zaproszenie pracowni do wzięcia udziału we wspólnym projekcie – badania użyteczności wybranych stron www. Czytaj dalej „Wrażenia, analizy, założenia, konfrontacje – badania użyteczności stron www w Zakładzie”
Reklamy