Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

znaki-toalety-naglowek

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/

Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę?

Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w samych rzeczach.
„Skoro więc rzeczy są tak ułożone, że gdy przedstawiają się nam przez zmysły, łatwo możemy sobie je wyobrazić, a następnie i łatwo przypomnieć, wtedy nazywamy je dobrze uporządkowanymi; w przeciwnym razie natomiast nazywamy je źle uporządkowanymi, czyli bezładnymi. (PWN 1954. Przekład Ignacego Myślickiego)
Subiektywne doznanie obserwatora da odpowiedź, który wzór jest łatwiejszy do zrozumienia, łatwiejszy do zapamiętania. Sąd obserwatora jednak powinien zostać skonfrontowany z obiektywną prostotą wzoru, która powstaje poprzez analizę kształtu. Podczas analizy liczymy ilość elementów, z których składa się wzór oraz relacje pomiędzy nimi. Który z tych elementów bardziej wpływa na prostotę kształtu: ilość elementów czy relacje pomiędzy nimi? Który wzór będzie łatwiejszy do zapamiętania:
– symetryczny składający się z 8 elementów
– 5 – elementowy, ale nieuwzględniający symetrii?
Patrząc na obiekt nie analizujemy poszczególnych detali osobno a raczej dostrzegamy relację pomiędzy nimi. Postrzegamy układy, strukturę a nie detale.Ważny jest również aspekt abstrakcyjności wzoru. Wzór, który nie budzi żadnych skojarzeń, nawiązań do obrazów wcześniej widzianych może być trudniej postrzegany. Gombrich pisze: „Im większą doniosłość biologiczną ma dla nas przedmiot, tym łatwiej i chętniej będziemy go dostrzegać.”
Eksperymentator może sprawdzić za pomocą obiektywnych kryteriów, jak łatwe albo trudne są dla patrzących pewne wzory, kształty – porównując subiektywną opinię osoby badanej z analizą cech wizualnych kształtu.

W rolę badacza wcieliła się Kasia Jachimczyk, która postanowiła sprawdzić jak forma i kolor wpływają na zapamiętywanie kształtu. Do tego celu musiała zaprojektować odpowiednią procedurę badawczą, w której uwzględniony zostanie fakt zapamiętywania. Standardowe testy wizualne nie angażują pamięci – osoba badana rysuje obraz, który jest bezpośrednio prezentowany. Studentka zaproponowała dwa rodzaje testu. Badanie przeprowadziła na wybranych piktogramach toalet damskich i męskich. …

Czytaj dalej „Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk”