Studia nad zapamiętywaniem formy, koloru, szczegółów / Katarzyna Jachimczyk

 /Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Jakie kształty potrafimy rozpoznać najszybciej? Które kształty będziemy najprawdopodobniej mylić z innymi? Które kształty są najłatwiejsze do zapamiętania? Czy wzór prostszy jest łatwiejszy do zapamiętania? Co należy rozumieć przez prostotę? Benedykt de Spinoza w swym dziele „Etyka” pisze, że porządek istnieje w…