Problem badawczy a dobór zmiennych w badaniu / przegląd tematów / IV rok wzornictwa /

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2010/2011/ Praca studentów w Zakładzie rozpoczyna się od dokładnego określenia problemu, który ma być przedmiotem badania. Na początku semestru studentom został przedstawiony zakres tematyki badań oraz dostępnych metod badawczych: badanie interakcji, badanie „wrażeń” przy użyciu metody Kansei, projekt i badanie interfejsu /szczegóły/

Co badacz musi przemyśleć, uwzględnić? Konstruowanie procedury badawczej.

Określenie pytania badawczego to wierzchołek góry lodowej. Jest to dopiero punkt wyjścia do rozważań. W jaki sposób należy zaprojektować badanie, aby jego wyniki były adekwatne do stawianego problemu?W momencie uszczegóławiania procedury badawczej uświadamiamy sobie jego wielowarstwowość : – należy przemyśleć czego oczekujemy od osób badanych, w jaki sposób sformułować dla nich instrukcje, – jakie czynniki…