Semestr zimowy PODSUMOWANIE

1. Opis ruchu postaci i ruchu kamery w przestrzeni sceny oraz analiza cech odnośnie dyskretnej struktury ruchu w filmach Lip Dub to treść ćwiczenia. Więcej informacji w tym poście: https://aspzbwii.wordpress.com/2019/10/10/pbi-10102019/ Ćwiczenia zakończyły się wytycznymi, które pozwalają wykonać model symulacyjny ruchu postaci i kamery w przestrzeni oraz zbudować prototyp umożliwiający samodzielne wykonanie filmu typu Lip Dub….

Badania użyteczności 2019

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod badawczych obejmujących badania interakcji i badania użyteczności oraz projektowania interaktywnych aplikacji. W program przedmiotu zostaną wprowadzane zagadnienia z dziedzin takich jak: Interaccon Design, User experience, User Centered Design. W dziedzinach tych szczególną uwagę zwraca się na użytkownika i przebieg interakcji w celu zmniejszenia trudności, jakie…

Analiza procesu gry Kinect xBox GRUPA ADVENTURES

Semestralna praca studentów roku drugiego zakończyła się prezentacjami poszczególnych osób oraz podsumowaniem menedżera projektu. GRUPA ADVENTURES Podsumowanie projektu menedżer Dajana Wejchert

Analiza procesu gry Kinect xBox GRUPA SPORT

Semestralna praca studentów roku drugiego zakończyła się prezentacjami poszczególnych osób oraz podsumowaniem menedżera projektu. GRUPA SPORT Podsumowanie projektu menedżer Kasia Pado

Kinect 4 -koniec prac dokumentcyjnych

Prace dokumentujące przebieg gier dobigają końca. Zebrane dane zostaną zapisane na wspólnym dysku, tak by wszyscy z grupy mogli z nich korzystać.

Kinect 3 – analiza, proces, użytkowanie, gra

Analiza procesu gry (Kinect XBox) jest związana ze zmianami położenia ciała i jego części w przestrzeni w relacji ze zmiennymi sygnałami z interfejsu gry wyświetlonego na płaskim telewizorze.

Kinect 2 – zapis ruchu

Pierwsze próby nie są łatwe. Analiza struktury aplikacji, organizacja stanowiska i sposobów zapisu czy ustalenie kto i kiedy co robi wypełniają cały tydzień.

Kinect – analiza procesu gry

Studenci w drugim semestrze 2017 roku na zajęciach z Badań Użyteczności będą analizować proces gry (konsola Xbox z kinectem sterowanym gestami)