Zapis aktywności użytkownika interfejsu – wartości jakościowe i wartości ilościowe

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności, II rok wzornictwo, semestr zimowy, rok akademicki 2010/2011/ Interakcja – interfejs – pomiar zachowania użytkownika interfejsu – to zagadnienia, które obejmują zadanie postawione przed studentami II roku wzornictwa.więcej Zadanie składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu interfejsu oraz opracowaniu metody pomiaru zachowań użytkownika, w…

Problem badawczy a dobór zmiennych w badaniu / przegląd tematów / IV rok wzornictwa /

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2010/2011/ Praca studentów w Zakładzie rozpoczyna się od dokładnego określenia problemu, który ma być przedmiotem badania. Na początku semestru studentom został przedstawiony zakres tematyki badań oraz dostępnych metod badawczych: badanie interakcji, badanie „wrażeń” przy użyciu metody Kansei, projekt i badanie interfejsu /szczegóły/