Pracownia Projektowania i Badań Interakcji

20190930_211710-collagePracownia powstała w ramach nowego programu studiów drugiego stopnia na wydziale projektowym ASP w Katowicach i działa od roku 2019

Więcej szczegółów tutaj:

https://asp.katowice.pl/wydarzenia/nowe-programy-studiow-magisterskich-na-wydziale-projektowym.html

Program pracowni.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod projektowych i badawczych obejmujących interakcje, użyteczność interfejsów użytkownika (graficzne GUI, stron internetowych WUI, gestowe), interfejsów wirtualnej, mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości oraz interaktywne produkty (np. aplikacje). Program szczególną uwagę zwraca się na użytkownika i przebieg interakcji w celu zmniejszenia trudności, jakie mogą się w tym w procesie pojawiać; korzysta z doświadczeń takich dziedzin jak: Interacgon Design, User experience, User Centered Design, Inclusive design. Metodologia projektowa i badawcza zastosowana w tych obszarach skupia się na potrzebach, wymaganiach i ograniczeniach użytkownika weryfikowanych na każdym etapie procesu projektowego. Program pracowni oparty jest na trzech modułach: percepcja, semantyka i interakcja, a badanie i projektowanie odbywa się w takich środowiskach jak: graficzny interfejs użytkownika, wirtualna rzeczywistość oraz rzeczywistość mieszana, przy zachowaniu ścisłej współzależności badań do projektowania. Realizowana w pracowni praca dyplomowa obejmuje zagadnienia percepcji, użyteczności, interakcji czy projektowania doświadczeń w zakresie projektu produktu interaktywnego.

Badania użyteczności 2019

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod badawczych obejmujących badania interakcji i badania użyteczności oraz projektowania interaktywnych aplikacji. W program przedmiotu zostaną wprowadzane zagadnienia z dziedzin takich jak: Interaccon Design, User experience, User Centered Design. W dziedzinach tych szczególną uwagę zwraca się na użytkownika i przebieg interakcji w celu zmniejszenia trudności, jakie mogą pojawiać się w trakcie użytkowania interfejsu, czyli na styku użytkownik – system operacyjny. Metodologia badawcza zastosowana w tym obszarze skupia się na potrzebach, wymaganiach i ograniczeniach użytkownika badanych na każdym etapie procesu projektowego.

BU2_Harkawy Hanna_10B_300119_Page_01

Hanna Harkawy rok 2

BU2_Małek Patrycja_11_Badania uzytecznosci strony internetowej_300119_Page_01

Patrycja Małek rok 2

BU2_Dudziak Anna_11__Prezentacja całośćowa_300119_Page_01

Anna Dudziak rok 2

BU2_Żurek Mateusz_11_Prezentacja całościowa_290119_Page_01

Mateusz Żurek rok 2

Analiza procesu gry Kinect xBox GRUPA ADVENTURES

Semestralna praca studentów roku drugiego zakończyła się prezentacjami poszczególnych osób oraz podsumowaniem menedżera projektu.

GRUPA ADVENTURES

Podsumowanie projektu menedżer Dajana Wejchert

wejchert

Czytaj dalej „Analiza procesu gry Kinect xBox GRUPA ADVENTURES”

Kinect 3 – analiza, proces, użytkowanie, gra

1280px-untitled-project

Analiza procesu gry (Kinect XBox) jest związana ze zmianami położenia ciała i jego części w przestrzeni w relacji ze zmiennymi sygnałami z interfejsu gry wyświetlonego na płaskim telewizorze.

Czytaj dalej „Kinect 3 – analiza, proces, użytkowanie, gra”