Badania użyteczności stron WWW. PREZENTACJE.

PREZENTACJE badań użyteczności stron WWW, które zostały wykonane przez studentów drugiego roku wzornictwa (licencjat) w ramach przedmiotu „Badania użyteczności” – semestr zimowy 2014-15

Badania i analizy użyteczności portali internetowych

/Projekt realizowany w ramach przedmiotu Badania Użyteczności / II rok wzornictwo/ W ramach zajęć na II roku wzornictwo studenci przeprowadzają badania i analizy użyteczności wybranych portali internetowych. Ćwiczenie składa się z dwóch etapów: