Wpływ odległości na odbiór gestu i jego znaczenie

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Marta Tuszkiewicz opisuje badanie, w którym stwierdzono w jakim stopniu odległość wpływa na pokazywany gest oraz jak zmienia się z odległością jego znaczenie. Następny artykuł z cyklu, które są relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009 w ramach zajęć w Zakładzie…