Relacja złożoności do podobieństwa pomiędzy parami figur

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Zosia Przybyło relacjonuje badania, którego celem jest określenie relacji jaka zachodzi pomiędzy złożonością, a podobieństwem pomiędzy figurami w parze. Badani mieli – patrząc na zestaw dwóch układów figur – odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Który układ jest bardziej złożony. 2. W jakim stopniu…

Skojarzenia i znaczenie

/Projekty realizowane w ramach Pracowni Badań Wizualnych, IV rok wzornictwo, semestr letni, rok akademicki 2009/2010/ Kolejny artykuł, który jest relacją z ćwiczeń wykonanych w semestrze letnim 2009 w ramach zajęć w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji. Kasia Jachimczyk chciała dowiedzieć się jakie skojarzenia wywołują wybrane figury geometryczne oraz w jaki sposób powstałe nowe znaczenia odwołują się do…